Dotační oblast - Sociální služby, podpora rodin a sociální prevence 2024

Dotace na sociální služby, podporu rodin a sociální prevenci – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje každoročně výběrové řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty v oblasti registrovaných sociálních služeb a navazujících aktivit. Cílem poskytování dotací v oblasti sociálních služeb je podpora rozvoje a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, zejména pro seniory, osoby zdravotně postižené, pro rodiny, děti a mládež, pro osoby ve složitých životních situacích. Cílem oblasti rozvoje navazujících aktivit je podpora všech aktivit, které vedou k tvorbě pozitivního prorodinného a proseniorského klimatu ve městě a dále podpora aktivit, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality v oblasti rizikových a sociálně patologických jevů.

Kontakty:
Martina Kalousková - tel.: 495 707 329; e-mail: martina.kalouskova@mmhk.cz
Miroslav Tengler - tel.: 495 707 359; e-mail: miroslav.tengler@mmhk.cz
Iva Oščiatková - tel.: 495 707 333, e-mail: iva.osciatkova@mmhk.cz
Program:
Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb realizovaných v roce 2024 - 2. kolo
Popis programu:
Cílem je podpora poskytování registrovaných sociálních služeb definovaných v § 37, 39, 40, 44, 46, 49, 50, 51, 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, realizovaných v roce 2024 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami.
  • 27.2.2024
Program:
Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb realizovaných v roce 2024
Popis programu:
Cílem je podpora poskytování registrovaných sociálních služeb definovaných v § 37, 39 až 52 a § 54 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, realizovaných v roce 2024 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami.
  • 20.6.2023
Program:
Navazující aktivity na registrované sociální služby realizované v roce 2024
Popis programu:
Cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění aktivit, které navazují nebo doplňují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a to v souladu s dokumentem Systém podpory registrovaných sociálních služeb a navazujících aktivit v sociální oblasti pro občany města Hradec Králové v aktuálním znění a dále v návaznosti čl. VI Pravidel 5P v aktuálním znění. Aktivity budou realizovány v roce 2024 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami příslušného dotačního programu.
  • 20.6.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021