Kontakty

Technický servis – nefunkčnost portálu

Ing. Petr Novák - správce – databáze a aplikace - kontaktujte pouze v případě technických potíží
tel.: 495 707 308
Ing. Tereza Voženílková - systémový poradce IT - kontaktujte pouze v případě technických potíží
tel.: 495 707 312

Dotační oblast - Životní prostředí

Ing. Kateřina Potůčková - Dotační programy na péči o životní prostředí a ekologické projekty
tel.: 495 707 645

Dotační oblast - Sociální služby, podpora rodin a sociální prevence

Martina Kalousková - Dotační oblast – Sociální služby, podpora rodin a sociální prevence
tel.: 495 707 329
Miroslav Tengler - Dotační programy na sociální služby, podporu rodin a sociální prevenci
tel.: 495 707 359
Iva Oščiatková - Dotační programy na sociální služby, podporu rodin a sociální prevenci
tel.: 495 707 333

Dotační oblast - Školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže

Tereza Čtvrtečková - Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
tel.: 495 707 708
Dagmar Dostálová - Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
tel.: 495 707 708

Dotační oblast - Kultura

Ivan Kurtev - Dotační programy na podporu kultury
tel.: 495 707 298

Dotační oblast - Sport

Radka Coufalová - Dotační programy na podporu sportu
tel.: 495 707 295
Kateřina Rozsévačová - Dotační programy na podporu sportu
tel.: 495 707 296

Dotační oblast - Cestovní ruch a Královéhradecká nábřeží

Mgr. Milena Březinová - Dotační program na rozvoj cestovního ruchu
tel.: 495 707 291

Dotační oblast - Calendarium Regina

Ivan Kurtev - Dotační program Calendarium Regina
tel.: 495 707 298

Dotační oblast - památková péče

Ing. arch. Jan Falta - Dotační program na zachování a obnovu památkového fondu
tel.: 495 707 695
Mgr. Ludmila Vasserbauerová - Dotační program na zachování a obnovu památkového fondu
tel.: 495 707 699

Dotační oblast - rozvoj města

Bc. Jana Svobodová
tel.: 495 707 585