Návody a dokumenty

Zásady pro poskytování dotací – pravidla 5P

Aktuální znění Pravidel 5P, která upravují postup Statutárního města Hradec Králové a jeho orgánů, žadatelů a příjemců při poskytování finanční podpory z rozpočtu města fyzickým a právnickým osobám, s výjimkou příspěvků na provoz a investice poskytovaných příspěvkovým organizacím města. Uvedeno je platné úplné znění pravidel.

Manuál pro uživatele a další pracovní dokumenty

V tomto místě naleznete návody a doporučující postupy pro uživatele dotačního portálu. Před vlastním přihlášením prostřednictvím Portálu občana je nutné mít aktivován jeden ze tří elektronických nástrojů (Moje ID, Datová schránka, NIA) jehož prostřednictvím se identifikujete (autentizujete) v Portálu občana – viz. Návod autentizace... Manuál a přiložená prezentace jsou dokumenty, které vám pomohou v orientaci při přihlášení a vlastní práci s dotačním portálem.

Strategické dokumenty

Strategický plán rozvoje města Hradec Králové a dílčí koncepční dokumenty města z oblasti sociální, dopravy, vzdělávání, kultury, sportu, cestovního ruchu a památkové péče naleznete na internetových stránkách města.

    Vzory dokumentů

    Zde naleznete vzory dokumentů souvisejících s poskytnutím dotací. Vzory žádostí o dotace v dotačních programech včetně individuálních žádostí, které nejsou zpracovávány přes dotační portál, naleznete na stránkách příslušných odborů.