Město Hradec Králové podpoří vrcholový a výkonnostní sport

Zastupitelstvo města schválilo dotační program na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 2024/2025. Sportovní organizace, které na území města Hradec Králové vrcholový a výkonnostní sport provozují, mohou o dotace žádat od 12. do 26. června 2024.
dotace sport
 

 
 

Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev (1. a 2. nejvyšší dlouhodobé celorepublikové soutěže) a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2024 do 31.07.2025. a je určen převážně pro kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže. Dotace není určena pro tzv. veteránsko–seniorské kategorie.


Žádosti o dotace na vrcholový a výkonnostní sport budou v I. kole přijímány elektronicky, prostřednictvím Dotačního portálu v období od 12.06.2024 do 26.06.2024. Formulář žádosti o dotaci bude zpřístupněn první den možného podání, tj. 12.06.2024.


Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i manuály pro žadatele naleznete v Dotačním portálu.


Příjem žádostí ve II. kole (na období od 01.02.2025 do 31.07.2025), na projekty, na které nebylo žádáno v rámci I. kola, bude v termínu od 08.01.2025 do 20.01.2025.


Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2024 / 23.5.2024 | Zveřejnit od: 2.5.2023
Zpět na seznam aktualit