Dotační oblast - Sport 2024

Cílem programů je vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve všech podobách a zejména rozvoj nezastupitelné úlohy sportu, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů mládeže. Město Hradec Králové podporuje projekty, které se zaměřují převážně na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradce Králové, a to hlavně akcí pro děti a mládež. Činnost subjektů, které se zabývají organizací pravidelných sportovních aktivit zejména pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Dále také vrcholový a výkonnostní sport dospělých a nejstarších kategorií mládeže jako motivačního prvku pro děti a mládež. A nechybí zde ani investiční i neinvestiční podpora rekonstrukcí, údržby a oprav a sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Kontaktní osoby:
Radka Coufalová, tel: 495 707 295; radka.coufalova@mmhk.cz 
Kateřina Rozsévačová; tel: 495 707 296; katerina.rozsevacova@mmhk.cz

Program:
Vrcholový a výkonnostní sport 2024/2025 - I. kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2024 do 31.07.2025.
  • 30.4.2024
Program:
Sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025
Popis programu:
Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.
  • 26.3.2024
Program:
Sportovní akce 2024 - II. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 3.10.2023
Program:
Rozvoj a údržba sportovišť 2024
Popis programu:
Program je zaměřen na investiční i neinvestiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a oprav sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku. Dotace může být poskytnuta na projekty realizované v roce 2024. V případě významných investic pak může být projekt realizován v roce 2024 – 2025.
  • 12.12.2023
Program:
Vrcholový a výkonnostní sport 2023/2024 - II. kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2023 do 31.07.2024.
  • 28.3.2023
Program:
Sportovní akce 2024 - I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 3.10.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020