Dotační oblast - Sport 2023

Cílem programů je vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve všech podobách a zejména rozvoj nezastupitelné úlohy sportu, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů mládeže. Město Hradec Králové podporuje projekty, které se zaměřují převážně na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradce Králové, a to hlavně akcí pro děti a mládež. Činnost subjektů, které se zabývají organizací pravidelných sportovních aktivit zejména pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Dále také vrcholový a výkonnostní sport dospělých a nejstarších kategorií mládeže jako motivačního prvku pro děti a mládež. A nechybí zde ani investiční i neinvestiční podpora rekonstrukcí, údržby a oprav a sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Kontaktní osoby:
Radka Coufalová, tel: 495 707 295; radka.coufalova@mmhk.cz 
Kateřina Rozsévačová; tel: 495 707 296; katerina.rozsevacova@mmhk.cz

Program:
Sportovní akce 2023 - I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 30.8.2022

Archiv: 2023 2022 2021 2020