Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže 2024/2025

Sportovní organizace, které na území města zajišťují dlouhodobou, pravidelnou a organizovanou sportovní činnost dětí a mládeže, mohou v souladu se schváleným dotačním programem na podporu sportu, žádat o dotace na sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025.
dotace sport
 

 
 

Dotační program na podporu sportu - sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025 schválilo svým usnesením č. ZM/2024/657 Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 26.03.2024. Schválený dotační program nahradil dotační program na činnost a provoz sportovních organizací, který byl vypisován v minulých letech.


Nově je dotační program zaměřen výhradně na podporu pravidelně sportujících dětí a mládeže. V rámci tohoto dotačního programu by měli žadatelé požádat také o podporu pravidelně se opakujících sportovních akcí, organizovaných převážně pro děti a mládež na území města Hradec Králové.

Bližší informace k dotačnímu programu byly součástí semináře, který organizoval odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 11.4.2024. 


Plné znění Dotačního programu na podporu sportu - Sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025, obsah semináře, vč. vzorové žádosti je zveřejněn v Dotačním portálu "Dotační oblast - Sport 2024" .


Žádosti o dotace na činnost a provoz sportovních organizací budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu v období od 06.05.2024 do 20.05.2024.


Formulář žádosti o dotaci bude zpřístupněn první den možného podání, tj. 06.05.2024.


Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2024 / 2.5.2024 | Zveřejnit od: 2.5.2023
Zpět na seznam aktualit