Nový dotační program na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace, že byl zastupitelstvem města schválen nový Dotační program na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby.
Žádosti o dotace bude možné podávat prostřednictvím dotačního portálu od 2.5. do 31.5.2024.
knihovna
 

 
 

Program je zaměřen na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu přispívajících k rozšíření a obohacení života ve městě a propagaci města v období od 02.05.2024 do 31.12.2025, zejména na: 

Tvůrčí projekty v oblasti literatury - publikace s obsahovou vazbou k Hradci Králové, nebo autorů z Hradce Králové např. 

  • Podpora literatury (beletrie a esejistiky) psané česky a v jazycích národnostních menšin 
  • Podpora publikací o historii a současnosti města, osobnostech a místních výročí 
  • Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury 
  • Podpora vydávání české literární vědy včetně vydávání překladů 
  • Podpora vydávání uměleckých děl české ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksů, autorských knih a vydávání překladů 
  • Podpora vydávání fotoknih 
  • Podpora vydávání almanachů - výročních publikací od výročí 20 let a dále významných výročí  

Tvůrčí projekty v oblasti audiovizuální tvorby na území Hradce Králové 

  • Podpora tvorby hraných či dokumentárních filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů určených k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu, dále též VOD).  
  • Podpora výroby audio / audiovizuálního záznamu (zajištění přímého přenosu) určeného k distribuci prostřednictvím rozhlasového / televizního vysílání. 
  • Podpora výroby audio / audiovizuálního díla určeného k distribuci na CD, DVD, nebo pomocí streamovacích služeb v síti internet, včetně audiovizuálních děl sloužících k prezentaci a propagace činnosti královéhradeckých neziskových organizací 

Příjem žádostí: prostřednictvím dotačního portálu od 2.5. do 30.5.2024

 

Odkaz na úplné znění dotačního programu naleznete zde.

Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, adela.balikova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

 
Zodpovídá: Ing. Adéla Balíková
Vytvořeno / změněno: 12.4.2024 / 12.4.2024
Zpět na seznam aktualit