Dotační oblast - Cestovní ruch 2024

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Březinová, tel: 495 707 291; milena.brezinova@mmhk.cz
Ing. Adéla Balíková, tel: 495 707 294; adela.balikova@mmhk.cz

Program:
Rozvoj cestovního ruchu I.kolo
Popis programu:
Cílem programu v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů cestovního ruchu, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.
  • 6.11.2023 00:00
  • 22.11.2023 23:59
  • 29.8.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020