Nový dotační program na podporu cestovního ruchu v oblasti kongresové turistiky

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace, že byl schválen nový Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v oblasti kongresové turistiky.
Žádosti o dotace bude možné podávat prostřednictvím dotačního portálu od 2.5. do 31.5.2024.
aldis
 

 
 

Program je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti MICE s realizací projektů v období  od 02.05.2024 do 30.06.2025 a je určen na podporu vícedenních aktivit. Pro účely tohoto Programu se akcemi MICE rozumí: meetings (setkání, schůze, semináře, kolokvia apod.), incentives (incentivní, motivační akce), conventions (kongresy, konference, sjezdy, sympozia, summity, přednášky, kulaté stoly, happeningy apod.), exhibitions / events (výstavy, veletrhy, workshopy).

Dotace není určena na realizaci účelu v plně virtuální podobě, ale lze ji aplikovat na realizaci účelu v hybridním formátu. 

Příjem žádostí: prostřednictvím dotačního portálu od 2.5. do 31.5.2024

Dotace je účelově vázána na uhrazení části neinvestičních nákladů v souvislosti s pořádáním eventů na území města Hradec Králové. 

Způsobilé výdaje:

a) nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor, kde bude event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky, úklid, ostraha), které jsou součástí tohoto nájmu

b) MHD

c) doprovodný program formou poskytnutí zvýhodnění vstupů do turistických atraktivit

Bílé věže, Kostela sv. Mikuláše, Městských lázní a Aquacentra

d) doprovodný program /např. komentovaná prohlídka, divadelní nebo hudební představení/

e) propagace akce v zahraničí nebo v tuzemsku podle typu akce

 

Odkaz na dotační portál naleznete zde.

Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, adela.balikova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

 
Zodpovídá: Ing. Adéla Balíková
Vytvořeno / změněno: 12.4.2024 / 15.4.2024
Zpět na seznam aktualit