Změny v dotačním programu na podporu organizované sportovní činnosti

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém jednání dne 26.03.2024 schválilo dotační program na podporu sportu - sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025, který nahrazuje stávající dotační program na činnost a provoz sportovních organizací.

V souvislosti se změnami v podpoře organizované sportovní činnosti připravil odbor kultury, sportu a cestovního ruchu seminář pro žadatele.
dotace sport
 

 
 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2024 od 17:00 hodin, a to buď on-line, nebo přímo v budově Magistrátu města Hradec Králové (levé křídlo budovy, 2. patro, zasedací místnost č. 94). 

Na seminář se můžete registrovat prostřednictvím elektronického formuláře Registrace na seminář pro žadatele o dotace v oblasti sportu nejpozději do 8.4.2024. Odkaz pro on-line účastníky semináře bude zveřejněn dne 9.4.2024 a registrovaným zájemcům bude zároveň odeslán na kontaktní mail.


Upozorňujeme žadatele, že nově je dotační program na organizovanou sportovní činnost zaměřen výhradně na podporu pravidelně sportujících dětí a mládeže. 


Nově je také možné, v rámci tohoto dotačního programu, podpořit pravidelně se opakující sportovní akce organizované převážně pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Důvodem této změny je primárně snížení administrativní zátěže organizací. Náklady na takovéto projekty jsou většinově obsaženy v průběžných nákladech činnosti a příjemce dotace nebude nucen vést odděleně. Bude možné je zahrnout do jedné žádosti na sportovní činnost dětí a mládeže, čímž se následně zjednoduší také vypořádání a kontrola využití dotace. 


Dotační program na podporu sportu – sportovní akce zůstane zachován. V rámci tohoto dotačního programu budou podporovány významné sportovní akce celostátního a mezinárodního charakteru.


S ohledem k částečnému propojení dotačních programů na sportovní činnost mládeže a pořádání sportovních akcí, které bude předmětem semináře, doporučujeme s případným podáním žádostí na sportovní akce II. kolo 2024 vyčkat po konání semináře, , případně jejich podání individuálně konzultovat s odborem kultury, sportu a cestovního ruchu. (Standardně je přijímání žádostí v dotačním programu na sportovní akce II. kolo 2024 stanoveno na 1.–18.4.2024).


Dotace poskytnuté na základě tohoto programu budou použity výhradně na zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže. Součástí projektu není poskytování služeb hospodářské povahy.

Program tak nezakládá veřejnou podporu a dotace nebudou uváděny v centrálním registru podpor malého rozsahu de minimis.


Žádosti o dotaci na sportovní činnost dětí a mládeže 2024/2025 bude možné podávat prostřednictvím dotačního portálu od 06.05.2024 do 20.05.2024.


Odkaz na úplné znění dotačního programu naleznete zde.


Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech: radka.coufalova@mmhk.czkaterina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2024 / 3.4.2024
Zpět na seznam aktualit