Podpora vrcholového a výkonnostního sportu 2023/2024

Sportovní organizace, které na území města Hradec Králové provozují vrcholový a výkonnostní sport mohou žádat o dotace na sezónu 2023/2024.
dotace sport
 

 
 

Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev (1. a 2. nejvyšší dlouhodobé celorepublikové soutěže) a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2023 do 31.07.2024 a je určen převážně pro kategorii dospělých a nejstarší kategorii mládeže. Dotace není určena pro tzv. veteránsko–seniorské kategorie.


Žádosti o dotace na vrcholový a výkonnostní sport budou v I. kole přijímány prostřednictvím Dotačního portálu v období od 14.06.2023 od 8.00 hod. do 28.06.2023 do 17.00 hod. 


Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i manuály pro žadatele naleznete v Dotačním portálu.


Formulář žádosti o dotaci bude zpřístupněn první den možného podání, tj. 14.06.2023 od 8.00 hod.


Příjem žádostí ve II. kole (na období od 01.02.2024 do 31.07.2024), na projekty, na které nebylo žádáno v rámci I. kola, bude v termínu od 10.01.2024 od 8.00 hod do 22.01.2024 do 17.00 hod.


Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 8.6.2023 / 8.6.2023 | Zveřejnit od: 2.5.2023
Zpět na seznam aktualit