Výzva k podávání žádostí o dotace na činnost a provoz sportovních organizací 2023/2024

Sportovní organizace, které provozují dlouhodobou, pravidelnou a organizovanou sportovní činnost na území města, mohou v souladu se schváleným dotačním programem na podporu sportu, žádat o dotace na činnost a provoz sportovních organizací 2023/2024.
dotace sport
 

 
 

Žádosti o dotace na činnost a provoz sportovních organizací budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu v období od 03.05.2023 od 8.00 hod. do 17.05.2023 do 17.00 hod. 


Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i manuály pro žadatele naleznete v Dotačním portálu.


Formulář žádosti o dotaci bude zpřístupněn první den možného podání, tj. 03.05.2023 od 8.00 hod.


Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2023 / 28.4.2023 | Zveřejnit od: 2.5.2023
Zpět na seznam aktualit