Výzva k podávání žádostí o dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 2023

Provozovatelé sportovišť na území města Hradec Králové mohou do 1. 2. 2023 do 17 hodin, prostřednictvím dotačního portálu, žádat o dotační podporu na jejich údržbu a rozvoj.
rozvoj a údržba sportovišť
 

 
 

Dotační program je zaměřen na investiční i neinvestiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a oprav sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králově a nejsou v jeho majetku. Dotace může být poskytnuta na projekty realizované v roce 2023. V případě významných investic pak může realizace projektu přesáhnout i do roku 2024. 

Podmínkou poskytnutí dotace je, že žadatel doloží, že je vlastníkem sportoviště/objektu, na které žádá o poskytnutí  dotace, popřípadě má toto sportoviště v dlouhodobém pronájmu, doloží podrobný popis aktuálního stavu sportoviště a dlouhodobý plán jeho údržby a oprav, včetně fotodokumentace stávajícího stavu. V objektu, na který je požadována dotace, musí být pravidelně provozována sportovní činnost (objektem rozuměj pozemek, budovu nebo jejich soubor, který slouží výhradně nebo převážně pro provozování sportu, je provozuschopné a pro provozování sportu využívané).


Předpokládaná částka ve schváleném dotačním programu pro podporu zlepšování a vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity je 5 mil. Kč. 


Případné další informace vám poskytnou pracovnice odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Radka Coufalová, tel: 495 707 295, radka.coufalova@mmhk.cz  a Kateřina Rozsévačová, tel: 495 707 296, katerina.rozsevacova@mmhk.cz.

 

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2023 / 18.1.2023
Zpět na seznam aktualit