Žádejte o dotace na sportovní akce 2023

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti sportu, že v souladu se schváleným dotačním programem, mohou žádat o dotace na sportovní akce realizované v roce 2023.
podpora sport
 

 
 

Žádosti o dotace na sportovní akce - I. kolo 2023 budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu MMHK v období od 07.11.2022 od 8.00 hod. do 23.11.2022 do 17.00 hod. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele.

  

Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2022 / 7.11.2022
Zpět na seznam aktualit