Dotační oblast - Rozvoj města 2024

Odbor rozvoje města, poskytuje z rozpočtu města dotace na základě individuálních žádostí.

Bc. Jana Svobodová – telefon: 495 707 585; e-mail: Jana.Svobodova@mmhk.cz