Dotační oblast - Kultura 2024

Cílem programů je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti mající obsahovou vazbu k Hradci Králové, podporou činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě a podpora talentovaných jednotlivců. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatné. Z řad žadatelů jsou vyloučeny organizace, které dostávají od města provozní dotace v jiném režimu, tj. Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak o.p.s., Filharmonie HK o.p.s., HKVS s.r.o., Knihovna města Hradce Králové a Základní umělecké školy.

Kontaktní osoby:
Hana Kulichová, tel: 495 707 297; hana.kulichova@mmhk.cz

Program:
Mikroprojekty 2024
Popis programu:
Cílem programu je, v souladu se Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, podpora vlastní iniciativy mladých lidí a komunitního rozvoje, zejména podpora při vzniku nových projektů v rámci rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí ve městě; realizaci on-line přenosů a záznamů kulturních akcí v Hradci Králové; výroba a distribuce audiovizuálních děl (reportáže, ankety, rozhovory, magazíny, podcasty, krátkostopážní informační formáty, klipy) s důrazem na obsahovou vazbu k Hradci Králové a jeho propagaci.
  • 1.1.2024 00:00
  • 10.12.2024 23:59
  • 3.10.2023
Program:
Kulturní akce 2024 - II. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 3.10.2023
Program:
Kulturní akce 2024 - I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 3.10.2023
Program:
Činnost kulturních organizací 2024
Popis programu:
Cílem je, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové, podpora subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména jde o podporu aktivně účinkujících dětí a mládeže.
  • 29.8.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020