Dotační oblast - Individuální dotace 2021

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města dle čl. IV Pravidel 5P