Dotační oblast - Individuální dotace 2024

Žádat o individuální dotaci lze podat pouze na ojedinělé projekty, splňující kritérium mimořádného významu pro město a jeho občany, a které nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města dle čl. III a IV Pravidel 5P vyhlášených v některém kole daného kalendářního roku.

Žádost o individuální dotaci se podává:
1) elektronicky prostřednictvím dotačního portálu pokud spadá do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, školství a volnočasových aktivit, kultury, sportu a cestovního ruchu. Při výběru oblasti žádosti vyberte „Individuální dotace“ a následně tzv. program "IND01 - Individuální žádost o dotaci".
2) využitím písemného formuláře žádosti, zveřejněného na webových stránkách města, případně lze žádost podat volnou formou, toto platí pro oblasti neuvedené v předchozím bodě. Písemnou formou jsou v režimu individuální žádosti administrovány i případné žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

UPOZORNĚNÍ! 
V oblastech uvedených v bodě 1) jsou vypisovány dotační programy a pokud bude podána individuální žádost, kterou lze dle výše uvedeného podřadit pod dotační program, tato žádost bude zamítnuta.
Vždy doporučujeme kontaktovat předem příslušné koordinátory dotací na jednotlivých odborech, kteří vám upřesní postup.