Dotační oblast - Individuální dotace 2024

Žádat o individuální dotaci lze podat pouze na ojedinělé projekty, splňující kritérium mimořádného významu pro město a jeho občany, a které nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města dle čl. III a IV Pravidel 5P vyhlášených v některém kole daného kalendářního roku.

Žádost o individuální dotaci se podává:
1) elektronicky prostřednictvím dotačního portálu pokud spadá do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, životního prostředí, školství a volnočasových aktivit, kultury, sportu a cestovního ruchu. Při výběru oblasti žádosti vyberte „Individuální žádost“ a následně tzv. program 23IND01 pro žádosti týkající se roku 2023, případně 24IND01 pro žádosti týkající se roku 2024 (tato volba bude dostupná od září 2023)

2) využitím písemného formuláře žádosti, zveřejněného na webových stránkách města, případně lze žádost podat volnou formou, toto platí pro oblasti neuvedené v předchozím bodě. Písemnou formou jsou v režimu individuální žádosti administrovány i případné žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

UPOZORNĚNÍ! 
V oblastech uvedených v bodě 1) jsou vypisovány dotační programy a pokud bude podána individuální žádost, kterou lze dle výše uvedeného podřadit pod dotační program, tato žádost bude zamítnuta.
Vždy doporučujeme kontaktovat předem příslušné koordinátory dotací na jednotlivých odborech, kteří vám upřesní postup.
Program:
Individuální žádost o dotaci 2024
Popis programu:
Individuální žádost je institut, na základě kterého může město výjimečně poskytnout dotaci na projekt, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů vyhlášených v některém kole daného kalendářního roku. Tímto postupem mohou být podpořeny pouze ojedinělé projekty, splňující kritérium mimořádného významu pro město a jeho občany. Administraci individuální žádosti zajišťuje odbor, do jehož působnosti žádost svým obsahem spadá. V případě kompetenčního sporu rozhoduje tajemnice magistrátu města.
  • 1.9.2023 08:00
  • 31.12.2024 23:59
  • 3.7.2020

Archiv: 2024 2023