Dotační oblast - Školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže 2024

Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže - Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické a digitální) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže.
  1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádaných hradeckými školami a hradeckými neziskovými organizacemi, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže
  2. Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží 
  3. celoroční systematická činnost dětí a mládeže a.pro organizované skupiny dětí a mládeže b. pravidelně se opakující volnočasová aktivita
  4. jednorázové jednodenní akce
  5. tábory, včetně příměstských táborů a soustředění
Kontakty:
Bc. Radka Volfová, tel. 495 707 708; e-mail: radka.volfova@mmhk.cz

Program:
Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2024 - II. kolo
Popis programu:
Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní projekty, pohybové a rekrační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže
  • 29.8.2023
Program:
Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2024 - I. kolo
Popis programu:
Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní projekty, pohybové a rekrační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže
  • 29.8.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021