Dotační oblast - Školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže 2021

Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže - Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže.
  1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádaných hradeckými školami a hradeckými neziskovými organizacemi, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže
  2. Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží
  3. kompenzace celoročního nájemného (dotace na celoroční pronájem nebytových prostor v majetku města, určená pro volnočasové aktivity dětí a mládeže)
  4. celoroční systematická činnost dětí a mládeže a.pro organizované skupiny dětí a mládeže b.pravidelně se opakující volnočasová aktivita
  5. jednorázové jednodenní akce
  6. tábory, včetně příměstských táborů a soustředění
Kontakty:
Dagmar Dostálová - tel.: 495 707 708; e-mail: dagmar.dostalova@mmhk.cz
Program:
Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže II. Kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporu VČA.
  • 31.8.2020
Program:
Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže I. Kolo 2021
Popis programu:
Program je zaměřen na podporu VČA.
  • 31.8.2020

Archiv: 2021