Dotační oblast - Školství a volnočasové aktivity dětí a mládeže 2023

Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže - Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní (zejména jazykové a matematické a digitální) projekty, pohybové a rekreační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže.
  1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, pořádaných hradeckými školami a hradeckými neziskovými organizacemi, podporujících pozitivní vývoj dětí a mládeže
  2. Akce se konají výhradně mimo vyučování s výjimkou významných krajských a celostátních projektů a soutěží 
  3. celoroční systematická činnost dětí a mládeže a.pro organizované skupiny dětí a mládeže b. pravidelně se opakující volnočasová aktivita
  4. jednorázové jednodenní akce
  5. tábory, včetně příměstských táborů a soustředění
Kontakty:
Tereza Čtvrtečková, tel. 495 707 708; e-mail: tereza.ctvrteckova@mmhk.cz

Program:
Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže II. kolo 2023
Popis programu:
Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní projekty, pohybové a rekrační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže
  • 1.3.2023 08:00
  • 31.3.2023 14:00
  • 20.9.2022
Program:
Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže I. kolo 2023
Popis programu:
Cílem je podpora nabídky zájmových volnočasových aktivit, jako jsou zejména výchovné, vzdělávací a znalostní projekty, pohybové a rekrační aktivity podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí a mládeže
  • 20.9.2022

Archiv: 2023 2022 2021