Dotační oblast - Sociální služby, podpora rodin a sociální prevence 2021

Dotace na sociální služby, podporu rodin a sociální prevenci – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje každoročně výběrové řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty v oblasti registrovaných sociálních služeb a navazujících aktivit. Cílem poskytování dotací v oblasti sociálních služeb je podpora rozvoje a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, zejména pro seniory, osoby zdravotně postižené, pro rodiny, děti a mládež, pro osoby ve složitých životních situacích. Cílem oblasti rozvoje navazujících aktivit je podpora všech aktivit, které vedou k tvorbě pozitivního prorodinného a proseniorského klimatu ve městě a dále podpora aktivit, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality v oblasti rizikových a sociálně patologických jevů.

Kontakty:
Martina Kalousková - tel.: 495 707 329; e-mail: martina.kalouskova@mmhk.cz
Miroslav Tengler - tel.: 495 707 359; e-mail: miroslav.tengler@mmhk.cz
Iva Oščiatková - tel.: 495 707 333, e-mail: iva.osciatkova@mmhk.cz
Program:
Dotace na činnost registrovaných sociálních služeb - 2.kolo
Popis programu:
Cílem je podpora poskytování registrovaných sociálních služeb definovaných v § 40, 44, 46 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, realizovaných v roce 2021 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami.

Archiv: 2024 2023 2022 2021