Dotační oblast - Kultura 2024

Cílem programů je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti mající obsahovou vazbu k Hradci Králové, podporou činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě a podpora talentovaných jednotlivců. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatné. Z řad žadatelů jsou vyloučeny organizace, které dostávají od města provozní dotace v jiném režimu, tj. Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak o.p.s., Filharmonie HK o.p.s., HKVS s.r.o., Knihovna města Hradce Králové a Základní umělecké školy.

Kontaktní osoby:
Ivan Kurtev, tel: 495 707 298; ivan.kurtev@mmhk.cz

Program:
Kulturní akce 2024 - I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 3.10.2023
Program:
Činnost kulturních organizací 2024
Popis programu:
Cílem je, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové, podpora subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména jde o podporu aktivně účinkujících dětí a mládeže.
  • 29.8.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020