Dotační oblast - Kultura 2021

Cílem programů je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti mající obsahovou vazbu k Hradci Králové, podporou činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě a podpora talentovaných jednotlivců. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatné. Z řad žadatelů jsou vyloučeny organizace, které dostávají od města provozní dotace v jiném režimu, tj. Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak o.p.s., Filharmonie HK o.p.s., HKVS s.r.o., Knihovna města Hradce Králové a Základní umělecké školy.

Kontaktní osoby:
Hana Kulichová, tel: 495 707 297; hana.kulichova@mmhk.cz

Program:
ONLINE AKCE 2021
Popis programu:
Cílem podpory je, rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, za pomoci on-line přenosů divadelních představení, hudebních vystoupení výroba a distribuce audiovizuálních děl, mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 26.4.2021
Program:
Kulturní akce II. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje kultury města Hradec Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 5.10.2020
Program:
Činnost kulturních organizací
Popis programu:
Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje kultury města Hradec Králové, podpora subjektů zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména jde o podporu aktivně účinkujících dětí a mládeže.
  • 2.11.2020
Program:
Kulturní akce I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje kultury města Hradec Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 5.10.2020

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020