Dotační oblast - Kultura 2020

Cílem programů je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí zejména pro děti a mládež, ediční a publikační činnosti mající obsahovou vazbu k Hradci Králové, podporou činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě a podpora talentovaných jednotlivců. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatné. Z řad žadatelů jsou vyloučeny organizace, které dostávají od města provozní dotace v jiném režimu, tj. Klicperovo divadlo o.p.s., Divadlo Drak o.p.s., Filharmonie HK o.p.s., HKVS s.r.o., Knihovna města Hradce Králové a Základní umělecké školy.

Kontaktní osoby:
Hana Kulichová, tel: 495 707 297; hana.kulichova@mmhk.cz

Program:
Kulturní akce II. kolo
Popis programu:
Zastupitelstvo města v pondělí 25.5. prodloužilo termín podání žádostí pro II. kolo 2020 prostřednictvím dotačního portálu do 03.06.2020. Rozšíření a obohacení kulturního života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové.
  • 9.3.2020

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020