Dotační oblast - Královéhradecká nábřeží 2022

Program je zaměřen na podporu akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce města Hradce Králové a přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě. Součástí podpory projekty je udělení záštity města Hradec Králové. Akce podpořené v tomto programu mají právo a povinnost zveřejnovat logo cyklu Královehradecká nábřeží.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Březinová, tel: 495 707 291; milena.brezinova@mmhk.cz
Ing. Adéla Balíková, tel: 495 707 294; adela.balikova@mmhk.cz

Program:
Královéhradecká nábřeží 2022
Popis programu:
Cílem programu je podpora akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce, které v souladu s koncepcemi rozvoje kultury, cestovního ruchu a sportu svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové. Akce podpořené v programu Královéhradecká nábřeží mají právo a povinnost zveřejňovat také logo cyklu Královéhradecká nábřeží.
  • 26.4.2021

Archiv: 2024 2023 2022 2021