Dotační oblast - Cestovní ruch 2024

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Březinová, tel: 495 707 291; milena.brezinova@mmhk.cz
Ing. Adéla Balíková, tel: 495 707 294; adela.balikova@mmhk.cz

Program:
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti MICE pro rok 2024 a 2025
Popis programu:
Cílem programu v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu, propagace města a budování města Hradec Králové jako kongresové destinace. Rozvoj produktu cestovního ruchu v oblasti MICE, podpora akcí, které mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Hradce Králové.
  • 26.3.2024
Program:
Podpora ediční činnosti a audiovizuální tvorby 2024 a 2025
Popis programu:
Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu literárních děl s obsahovou vazbou k Hradci Králové a audiovizuálních děl vznikajících nebo realizovaných na území města Hradec Králové.
  • 26.3.2024
Program:
Rozvoj cestovního ruchu 2024 - II. kolo
Popis programu:
Cílem programu v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů cestovního ruchu, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.
  • 29.8.2023
Program:
Rozvoj cestovního ruchu 2024 - I. kolo
Popis programu:
Cílem programu v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů cestovního ruchu, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.
  • 29.8.2023

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020