Dotační oblast - Cestovní ruch 2021

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Březinová, tel: 495 707 291; milena.brezinova@mmhk.cz
Mgr. Iva Simonová, tel: 495 707 294; iva.simonova@mmhk.cz

Program:
Rozvoj cestovního ruchu II. kolo
Popis programu:
Cílem programu v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.
  • 5.10.2020
Program:
Rozvoj cestovního ruchu I. kolo
Popis programu:
Cílem programu v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město.
  • 5.10.2020

Archiv: 2022 2021 2020