Dotační oblast - Cestovní ruch 2020

Cílem programu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí, a navýšení ekonomických přínosů pro město.

Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Březinová, tel: 495 707 291; milena.brezinova@mmhk.cz
Ing. Adéla Balíková, tel: 495 707 294; adela.balikova@mmhk.cz

Program:
Rozvoj cestovního ruchu II. kolo
Popis programu:
Zastupitelstvo města v pondělí 25.5. prodloužilo termín podání žádostí pro II. kolo 2020 prostřednictvím dotačního portálu do 03.06.2020. Účelem tohoto programu je vytvořit nástroj, který nejefektivnějším způsobem přispěje k podpoře na realizací projektů, v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu, na pořádání akcí, seminářů, kongresů. Také na ediční a publikační činnost, která má obsahovou vazbu na Hradec Králové a přispívá tím ke zvýšení návštěvnosti města, zkvalitnění služeb a jeho propagaci. Přednost mají projekty, které přispívají ke zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu. Projekty, které rozvíjejí spolupráci a partnerství v oblasti cestovního ruchů. Zkvalitňují infrastrukturu, služby a zavádějí moderní technologie do turistického průmyslu.
  • 9.3.2020

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020