Dotační oblast - Calendarium Regina 2022

Program je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských aktivit, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové. Tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Součástí podpory projekty je udělení záštity města Hradec Králové. Akce podpořené v tomto programu mají právo a povinnost zveřejnovat logo cyklu Calendarium Regina.

Kontaktní osoby:
Hana Kulichová, tel: 495 707 297; hana.kulichova@mmhk.cz

Program:
Calendarium Regina 2022
Popis programu:
Cílem programu je podpora zvláště významných akcí, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové, tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové. Akce podpořené v tomto programu mají právo a povinnost zveřejnovat logo cyklu Calendarium Regina.
  • 26.4.2021

Archiv: 2025 2024 2023 2022 2021