Dotační oblast - Životní prostředí 2022

Dotace na péči o životní prostředí a ekologické projekty – Cílem je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny.

 

Oblast 1 - Environmentální výchova, osvěta a činnost – Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost. Podpora činnosti environmentálně aktivních subjektů

Oblast 2 - Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje – Podpora environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů.


Kontaktní osoby:
Ing. Jiřina Střihavková - tel.: 495 707 644; e-mail: jirina.strihavkova@mmhk.cz
Michaela Zálišová, DiS. - tel.: 495 707 656; e-mail: michaela.zalisova@mmhk.cz

Program:
Program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty
Popis programu:
Cílem je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny.
  • 13.12.2022

Archiv: 2024 2023 2022