Dotační oblast - Sport 2022

Cílem programů je vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve všech podobách a zejména rozvoj nezastupitelné úlohy sportu, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů mládeže. Město Hradec Králové podporuje projekty, které se zaměřují převážně na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradce Králové, a to hlavně akcí pro děti a mládež. Činnost subjektů, které se zabývají organizací pravidelných sportovních aktivit zejména pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Dále také vrcholový a výkonnostní sport dospělých a nejstarších kategorií mládeže jako motivačního prvku pro děti a mládež. A nechybí zde ani investiční i neinvestiční podpora rekonstrukcí, údržby a oprav a sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Kontaktní osoby:
Radka Coufalová, tel: 495 707 295; radka.coufalova@mmhk.cz 
Kateřina Rozsévačová; tel: 495 707 296; katerina.rozsevacova@mmhk.cz

Program:
Vrcholový a výkonnostní sport 2022/2023 - I. kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev a individuálních reprezentantů ČR v období od 01.08.2022 do 31.07.2023.
  • 26.4.2022
Program:
Činnost a provoz sportovních organizací 2022/2023
Popis programu:
Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.
  • 29.3.2022
Program:
Sportovní akce 2022 - II. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 30.8.2021
Program:
Rozvoj a údržba sportovišť 2022
Popis programu:
Program je zaměřen na investiční i neinvestiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a oprav sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku. Dotace může být poskytnuta na projekty realizované v roce 2022. V případě významných investic pak může být projekt realizován v roce 2022 – 2023.
  • 8.11.2021
Program:
Vrcholový a výkonnostní sport - podpora individuálních reprezentantů ČR 2021/2022 - II. kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu individuálních reprezentantů v období od 01.02.2022 do 31.08.2022.
  • 28.6.2021
Program:
Sportovní akce 2022 - I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 30.8.2021

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020