Dotační oblast - Sport 2021

Cílem programů je vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve všech podobách a zejména rozvoj nezastupitelné úlohy sportu, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů mládeže. Město Hradec Králové podporuje projekty, které se zaměřují převážně na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradce Králové, a to hlavně akcí pro děti a mládež. Činnost subjektů, které se zabývají organizací pravidelných sportovních aktivit zejména pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Dále také vrcholový a výkonnostní sport dospělých a nejstarších kategorií mládeže jako motivačního prvku pro děti a mládež. A nechybí zde ani investiční i neinvestiční podpora rekonstrukcí, údržby a oprav a sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Kontaktní osoby:
Radka Coufalová, tel: 495 707 295; radka.coufalova@mmhk.cz 
Kateřina Rozsévačová; tel: 495 707 296; katerina.rozsevacova@mmhk.cz

Program:
Vrcholový a výkonnostní sport - podpora individuálních reprezentantů ČR 2021/2022 - I. kolo
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu individuálních reprezentantů v období od 01.09.2021 do 31.08.2022.
  • 28.6.2021
Program:
Vrcholový a výkonnostní sport – podpora kolektivních sportů (družstev)
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev v období od 01.07.2021 do 30.06.2022.
  • 31.5.2021
Program:
Nájemné a provoz sportovišť 2021/2022
Popis programu:
Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací a provozovatelů sportovních zařízení v období od 01.09.2021 do 31.08.2022, zabývajících se organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta na nájemné sportovišť a energií prokazatelně spojených s užíváním těchto ploch k činnosti královéhradeckých sportovních organizací.
  • 26.4.2021
Program:
Sportovní akce II. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 5.10.2020
Program:
Rozvoj a údržba sportovišť
Popis programu:
Cílem programu je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, napomáhání k vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve městě Hradec Králové.
  • 7.12.2020
Program:
Činnost sportovních organizací
Popis programu:
Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.
  • 2.11.2020
Program:
Sportovní akce I. kolo
Popis programu:
Cílem podpory je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky sportovních akcí soutěžního charakteru zejména pro děti a mládež.
  • 5.10.2020

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020