Dotační oblast - Sport 2020

Cílem programů je vytváření vhodných podmínek pro sport a sportovní aktivity ve všech podobách a zejména rozvoj nezastupitelné úlohy sportu, jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů mládeže. Město Hradec Králové podporuje projekty, které se zaměřují převážně na pořádání nepravidelných významných sportovních akcí registrovaných sportovců soutěžního charakteru všech kategorií na území města Hradce Králové, a to hlavně akcí pro děti a mládež. Činnost subjektů, které se zabývají organizací pravidelných sportovních aktivit zejména pro děti a mládež na území města Hradec Králové. Dále také vrcholový a výkonnostní sport dospělých a nejstarších kategorií mládeže jako motivačního prvku pro děti a mládež. A nechybí zde ani investiční i neinvestiční podpora rekonstrukcí, údržby a oprav a sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí v na území města Hradec Králové a nejsou v jeho majetku.

Kontaktní osoby:
Radka Coufalová, tel: 495 707 295; radka.coufalova@mmhk.cz 
Kateřina Rozsévačová; tel: 495 707 296; katerina.rozsevacova@mmhk.cz

Program:
Vrcholový a výkonnostní sport - podpora kolektivních sportů (družstev)
Popis programu:
Program je zaměřen na podporou vrcholového a výkonnostního sportu – podporu kolektivních sportů – družstev v období od 01.07.2020 do 30.06.2021.
  • 25.5.2020
Program:
Sportovní akce II. kolo
Popis programu:
Zastupitelstvo města v pondělí 25.5. prodloužilo termín podání žádostí pro II. kolo 2020 prostřednictvím dotačního portálu do 03.06.2020. Program je zaměřen na podporu sportovních aktivit – pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru, zejména pro registrované sportovce, přispívajících k rozšíření a obohacení sportovně-kulturního života ve městě Hradec Králové. Program je v souladu s koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové. A jeho primárním cílem je zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování sportovních akcí soutěžního charakteru, převážně pro děti a mládež.
  • 9.3.2020

Archiv: 2024 2023 2022 2021 2020