Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2025

Aktuálně vyhlášené výzvy v sociální oblasti pro rok 2025.
maják_záchranný kruh
 

 
 

V současné době jsou vyhlášeny dotační výzvy pro rok 2025:

  • na podporu poskytování registrovaných sociálních služeb definovaných dle § 37, 39 až 52 a § 54 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, realizovaných v roce 2025 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami.

  • na navazující aktivity na registrované sociální služby čl. III./odst. 6 Pravidel 5P na rok 2025 v souladu s aktuálně vyhlášenými specifickými podmínkami

Od 03.07. 2024 jsou výzvy zveřejněny prostřednictvím DOTAČNÍHO PORTÁLU města v rámci Dotačních programů pro oblast: Sociální služby, podpora rodin a sociální prevence

Žádosti je možné podávat od 05.08.2024 od 8:00 hod. do 26.08.2024 do 14:00 hod., podávají se pouze elektronicky prostřednictvím dotačního portálu. Podrobné informace jsou uvedeny ve specifických podmínkách dotačních programů, tj. příslušných výzvách.

Žádosti o individuální dotace pro rok 2025 na aktivity, které není možné podřadit do vyhlášených dotačních programů, bude možné podávat elektronicky prostřednictvím dotačního portálu nejpozději od září 2024.


UPOZORNĚNÍ:  

dne 18.06.2024 schválilo Zastupitelstvo města nový Systém podpory registrovaných sociálních služeb a navazujících aktivit v sociální oblasti pro občany města Hradec Králové

dne 23.01.2024 schválilo Zastupitelstvo města změnu Pravidel poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové - Pravidla 5P 


Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech:   495 707 333 (Iva Oščiatková), 

          495 707 359 (Miroslav Tengler), 

          495 707 329 (Martina Kalousková)

 
Zodpovídá: Mgr. Martina Kalousková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2024 / 21.6.2024 | Zveřejnit od-do: 3.7.2024-27.8.2024
Zpět na seznam aktualit