Do pondělí 24.06.2024 podávejte žádosti o podporu v dotačním programu Calendarium Regina 2025

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu upozorňuje pořadatele významných akcí a projektů konaných v Hradci Králové v období od 01.01.2025 do 31.12.2025, že ještě do 24.06.2024 lze podávat žádosti o dotace v dotačním programu Calendarium Regina 2025, s možností zařazení do programu oslav 800. výročí města.
dotace
 

 
 
V rámci tohoto dotačního programu mohou pořadatelé požádat i o zařazení jejich projektu do programu oslav 800. výročí od první písemné zmínky o Hradci Králové. V tomto případě je nutné, aby projekt splňoval níže uvedené kreativní principy.  Jejich splnění uveďte přímo v žádosti u popisu projektu nebo samostatnou přílohou. 
Kreativní principy:

  • projekt je novou aktivitou, zakládající novou tradici
  • projekt představí město sebevědomé, kreativní a kosmopolitní, stavějící na budoucnosti
  • projekt je ve znamení překvapení, pohybu, proměny
  • projekt díky poučné a pestré minulosti a často vzrušující přítomnosti ukazuje kreativní budoucnost
  • spojením minulého (tradičního) a budoucího (očekávaného) vytváří prostor pro nová spojení a souvislosti
  • projekt představí tradiční projekt v novém světle – v nových kulisách, nebo v rámci nových spojení
  • projekt se přirozeně může tematicky obracet do minulosti, ale tvůrci by ji měli nahlédnout nově, jinak, neotřele


Žádosti v dotačním programu lze podávat pouze prostřednictvím dotačního portálu. Uzávěrka dotačního programu je v pondělí 24.06.2024 do 23:59 hodin.

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.


Další informace získáte na mailové adrese hana.kulichova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 297.

 
Zodpovídá: Hana Kulichová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2024 / 21.6.2024
Zpět na seznam aktualit