Žádejte o dotace v dotačním programu na rozvoj cestovního ruchu v oblasti MICE

Pořadatelé konferenčních a kongresových akcí mohou v dotačním programu na rozvoj cestovního ruchu v oblasti MICE žádat od 2. 5. do 31. 5. 2024 o dotace na projekty organizované v roce 2024 a 2025.
muzeum
 

 
 

Program je zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu v oblasti MICE s realizací projektů v období  od 02.05.2024 do 30.06.2025 a je určen na podporu vícedenních aktivit. Pro účely tohoto Programu se akcemi MICE rozumí: meetings (setkání, schůze, semináře, kolokvia apod.), incentives (incentivní, motivační akce), conventions (kongresy, konference, sjezdy, sympozia, summity, přednášky, kulaté stoly, happeningy apod.), exhibitions / events (výstavy, veletrhy, workshopy).

Dotace je účelově vázána na uhrazení části neinvestičních nákladů v souvislosti s pořádáním eventů na území města Hradec Králové. 


Způsobilé výdaje:

a) nájem společenských a kongresových/konferenčních prostor, kde bude event fyzicky probíhat, včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky, úklid, ostraha), které jsou součástí tohoto nájmu

b) MHD

c) doprovodný program formou poskytnutí zvýhodnění vstupů do turistických atraktivit

Bílé věže, Kostela sv. Mikuláše, Městských lázní a Aquacentra

d) doprovodný program /např. komentovaná prohlídka, divadelní nebo hudební představení/

e) propagace akce v zahraničí nebo v tuzemsku podle typu akce


Žádosti o dotace na rozvoj cestovního ruchu v oblasti MICE budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu MMHK v období od 02.05.2024 od 00:00 hod. do 31.05.2024 do 23:59 hod. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění dotačního programu: Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v oblasti MICE pro rok 2024 a 2025 

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele. Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, adela.balikova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

 

 
Zodpovídá: Ing. Adéla Balíková
Vytvořeno / změněno: 2.5.2024 / 16.5.2024 | Zveřejnit od: 3.5.2024
Zpět na seznam aktualit