Žádejte o dotace v dotačním programu na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti cestovního ruchu, že v souladu se schváleným dotačním programem mohou žádat o dotace na projekty s přímou vazbou na Hradec Králové v oblasti ediční činnosti a audiovizuální tvorby pro rok 2024 a 2025. Uzávěrka dotačního programu je ve čtvrtek 30.5.2024.
cestovní ruch
 

 
 

Program je zaměřen na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, přispívajících k rozšíření a obohacení života ve městě a propagaci města v období od 02.05.2024 do 31.12.2025, zejména na: 

Tvůrčí projekty v oblasti literatury - publikace s obsahovou vazbou k Hradci Králové, nebo autorů z Hradce Králové např. 

  • Podpora literatury (beletrie a esejistiky) psané česky a v jazycích národnostních menšin 
  • Podpora publikací o historii a současnosti města, osobnostech a místních výročí 
  • Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury 
  • Podpora vydávání české literární vědy včetně vydávání překladů 
  • Podpora vydávání uměleckých děl české ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksů, autorských knih a vydávání překladů 
  • Podpora vydávání fotoknih 
  • Podpora vydávání almanachů - výročních publikací od výročí 20 let a dále významných výročí  

Tvůrčí projekty v oblasti audiovizuální tvorby na území Hradce Králové 

  • Podpora tvorby hraných či dokumentárních filmů, hraných seriálů nebo epizodních dílů takových seriálů určených k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu, dále též VOD).  
  • Podpora výroby audio / audiovizuálního záznamu (zajištění přímého přenosu) určeného k distribuci prostřednictvím rozhlasového / televizního vysílání. 
  • Podpora výroby audio / audiovizuálního díla určeného k distribuci na CD, DVD, nebo pomocí streamovacích služeb v síti internet, včetně audiovizuálních děl sloužících k prezentaci a propagace činnosti královéhradeckých neziskových organizací 

Žádosti o dotace na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu MMHK v období od 02.05.2024 od 00:00 hod. do 30.05.2024 do 23:59 hod. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění dotačního programu: Dotační program na podporu ediční činnosti a audiovizuální tvorby pro rok 2024 a 2025 

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele. Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, adela.balikova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

 

 
Zodpovídá: Ing. Adéla Balíková
Vytvořeno / změněno: 2.5.2024 / 23.5.2024 | Zveřejnit od: 2.5.2024
Zpět na seznam aktualit