Žádejte o dotace na kulturní akce 2024 – II. kolo

Upozorňujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, že do 18.04.2024 do 23:59 hod mohou podávat své žádosti o dotace na projekty realizované v roce 2024.
dotace - kultura
 

 
 

Ve II. kole může žadatel prostřednictvím dotačního portálu podat žádost o dotaci na akce s termínem konání  od dne podání žádosti  do 31.12.2024. Program je zaměřen, v souladu s platnou Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, na podporu kulturních aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě.

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 3.500.000 Kč (pro I. a II. kolo). 

Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci. 

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.

Další informace v oblasti kultury získáte na e-mailové adrese hana.kulichova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 297. 

 

 
Zodpovídá: Hana Kulichová
Vytvořeno / změněno: 8.4.2024 / 8.4.2024
Zpět na seznam aktualit