Sportovní akce 2024 - II. kolo

Do 18.04.2024 je možné žádat o dotace na významné sportovní akce realizované ode dne podání žádosti do 31.12.2024.
Nově budou menší akce pořádané pro děti a mládež součástí dotačního programu na sportovní činnost dětí a mládeže.
V této souvislosti připravil odbor kultury, sportu a cestovního ruchu pro žadatele o dotace v oblasti sportu seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2024 od 17:00 hodin, a to buď on-line, nebo přímo v budově Magistrátu města Hradec Králové (levé křídlo budovy, 2. patro, zasedací místnost č. 94).
setkání sport
 

 
 

Seminář je prioritně zaměřen na změny v podávání žádostí v rámci Dotačního programu na sportovní činnost mládeže 2024/2025 (termín pro podání žádostí je od 6.5. do 20.5.2024) a jeho propojení s dotacemi na sportovní akce.

Dalšími tématy pak budou:

- nejčastější chyby v žádostech o dotace v oblasti sportu

- informace o přípravě Strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2035 – žádost o spolupráci se zpracovatelem dokumentu

- dotazy, diskuze


V případě zájmu o účast na semináři, prosíme o registraci nejpozději do 8.4.2024 prostřednictvím následujícího odkazu Registrace na seminář pro žadatele o dotace v oblasti sportu


S ohledem k částečnému propojení dotačních programů na sportovní činnost mládeže a pořádání sportovních akcí, které bude předmětem semináře, doporučujeme s případným podáním žádostí na sportovní akce II. kolo 2024 vyčkat po konání semináře, případně jejich podání individuálně konzultovat s odborem kultury, sportu a cestovního ruchu.


Žádosti o dotace na sportovní akce - II. kolo 2024 jsou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu v období od 01.04.2024 do 18.04.2024.

Ve II. kole může žadatel podat žádost o dotaci na významné (celorepublikové, mezinárodní) sportovní akce s termínem konání ode dne podání žádosti  do 31.12.2024. Na jeden projekt se podává jedna samostatná žádost.

Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i manuály pro žadatele naleznete v Dotačním portálu.

  

Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.czkaterina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

   

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2024 / 2.4.2024
Zpět na seznam aktualit