Nejčastější chyby příjemců dotací z rozpočtu města

Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Hradec Králové připravil přehled nejčastějších nedostatků, zjištěných v rámci kontrol provedených v minulém období u příjemců dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů.
Dotace žádost o změnu
 

 
 

Nejčastější chyby:
 1. Nedodržení termínu vypořádání a nedoložených povinných příloh 
 2. Nedodržení termínů realizace projektu a termínů pro uznatelnost nákladů
 3. Nedodržení 20% odchylky mezi položkami
 4. Nedodržení účelu a rozsahu projektu dle žádosti
 5. Dotace je použita na náklady, které nesouvisí s projektem
 6. Nedodržení minimální míry spoluúčast
 7. Nedodržení ziskovosti
 8. Nedodržení povinné propagace města
 9. Nesprávně vedené účetnictví
 10. Neoprávněné převedení dotace
 11. Úhrada ceny i s DPH v případech, kdy je možno uplatnit DPH na vstupu
 12. Nesledování veškerých výnosů a nákladů souvisejících s projektem odděleně v účetnictví
 13. Nedodržení povinnosti ohlásit podstatné změny

Bližší informace k jednotlivým bodům, vč. konkrétních příkladů nedostatků naleznete v Dotačním portálu v sekci "Návody a dokumenty"  (přímý odkaz na dokument ZDE).

V případě dotazů k uvedenému tématu neváhejte kontaktovat odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Hradec Králové.

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2023 / 26.4.2023
Zpět na seznam aktualit