Dotace na péči o životní prostředí a ekologické projekty

Odbor životního prostředí informuje zájemce o dotace v oblasti životního prostředí, že na základě schváleného Dotačního programu na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty pro rok 2023 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu od 28.12.2022 od 8:00 hodin do 31.1.2023 do 14:00 hodin.
alt
 

 
 

Žadatel může podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2023 je 1.143.000 Kč. 

Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci. 

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům naleznete na dotačním portále.

 
Zodpovídá: Ing. Bc. Martina Červinková
Vytvořeno / změněno: 11.1.2023 / 11.1.2023
Zpět na seznam aktualit