Dotace na péči o životní prostředí a ekologické projekty

Odbor životního prostředí informuje zájemce o dotace v oblasti životního prostředí, že na základě schváleného Dotačního programu na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty pro rok 2024 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu od 1.3.2024 do 31.3.2024.
Žadatel může podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 1.1.2024 do 31.12.2024.
Objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 224.795 Kč.
Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci.
Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům naleznete na dotačním portále.
alt
 

 
 


 
Zodpovídá: Ing. Bc. Martina Červinková
Vytvořeno / změněno: 11.1.2023 / 11.1.2023
Zpět na seznam aktualit