Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 2022/2023 (II. kolo)

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti sportu, že na základě schváleného dotačního programu na podporu sportu mohou od 13.1.2023 do 23.1.2023 podávat ve II. kole žádosti o dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu.
podpora individuálních reprezentantů
 

 
 Zastupitelstvo města na svém jednání dne 26.04.2022 schválilo Dotační program na podporu sportu - vrcholový a výkonnostní sport 2022/2023. 


Termín pro podání žádosti ve II. kole je od 13.1.2023 od 8.00 hod. do 23.1.2023 do 17:00 hod.


Ve II. kole mohou být podpořeny projekty, na které nebylo žádáno v rámci I. kola. Dotace bude poskytnuta na období na období od 1.2.2023 do 31.7.2023.


Plné znění Dotačního programu na podporu sportu - vrcholový a výkonnostní sport 2022/2023 naleznete v dotačním portálu, stejně jako formulář k elektronickému podání žádosti, který bude zpřístupněn první den termínu pro podávání žádostí.


Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Podmínky pro poskytování dotace jsou stanoveny:-  Pravidly 5P (Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2020 schválená dne 29.06.2020, kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové – Pravidla 5P)
 • specifickými podmínkami uvedenými v dotačním programu

 Další závazné podmínky:

 • pravidelná sportovní aktivita provozovaná na území města Hradec Králové
 •  soutěžní činnost za organizaci/subjekt působící v Hradci Králové
 • doložení originálního potvrzení příslušného sportovního svazu, které nesmí být starší 2 měsíců, a musí obsahovat následující informace:
   • název organizace/subjektu (žadatele)
   • výčet kolektivních soutěží, na které je žádána dotace (název soutěže; období/sezóna, ve kterém se soutěž koná; věková kategorie; úroveň soutěže - 1. či 2. nejvyšší celorepubliková soutěž)
   • přehled individuálních reprezentantů ČR (nikoli širší reprezentace, širšího výběru reprezentace apod.), na které je žádána dotace (jméno a příjmení sportovce; rok narození; věková kategorie, ve které je sportovec zařazen do reprezentace ČR; období, na jaké je sportovec zařazen do reprezentace ČR)


Další informace v oblasti sportu získáte na mailové adrese radka.coufalova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 295.

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 9.1.2023 / 9.1.2023
Zpět na seznam aktualit