Žádejte o dotace v programu Královéhradecká nábřeží 2023

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace z dotačního programu Královéhradecká nábřeží, že v souladu se schváleným dotačním programem mohou žádat o dotace na projekty realizované v roce 2023.

Program je vhodný také pro nové pořadatele, kteří svými projekty chtějí oživit labská nábřeží a náplavky jako unikátní prvky městské architektury. Uvítáme rozšíření cyklu Královéhradecká nábřeží o další nápadité kulturní a společenské akce přispívající k obohacení života ve městě.
Dotace nábřeží
 

 
 
Žádosti o dotace z programu Královéhradecká nábřeží - II. kolo 2023 budou přijímány prostřednictvím dotačního portálu MMHK v období od 09.01.2023 08.00 h. do 25.01.2023 17.00 h. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění dotačního programu:

Dotační program Královéhradecká nábřeží 2023

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele.

Další informace získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, iva.simonova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

Do budoucna bude tento dotační program mít standardně dvě kola podávání žádostí s tím, že první kolo bude posunuto na podzimní termín, aby umožňovalo pořadatelům lépe plánovat s menším časovým odstupem od podání žádosti a vlastního konání akce. 

Upozorňujeme, že zároveň byly schváleny změny, kdy bude pro akce na nábřeží možné o dotaci města žádat pouze v tomto dotačním programu, a z důvodu přehlednosti a jednotné propagace nebudou přijímány v ostatních dotačních programech na podporu akcí kulturních, sportovních a cestovního ruchu.
 
Zodpovídá: Mgr. Iva Simonová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2022 / 23.1.2023
Zpět na seznam aktualit