Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu 2023

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti cestovního ruchu, že v souladu se schváleným dotačním programem mohou žádat o dotace na projekty cestovního ruchu realizované v roce 2023.
Dotace CR
 

 
 

Žádosti o dotace na rozvoj cestovního ruchu - I. kolo 2023 budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu MMHK v období od 07.11.2022 od 8.00 hod. do 23.11.2022 do 17.00 hod. Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění dotačního programu:

V dotačním portálu dále naleznete pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vzor žádosti, smlouvy, povinné přílohy žádosti a manuály pro žadatele.


Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, iva.simonova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.


 
Zodpovídá: Mgr. Iva Simonová
Vytvořeno / změněno: 26.10.2022 / 7.11.2022
Zpět na seznam aktualit