Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu 2022 - I. kolo

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti cestovního ruchu, že na základě schváleného Dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu 2022 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu v I. kole 2022 od 03.11.2021 od 8:00 hodin do 24.11.2021 do 17:00 hodin.
Dotace_cestovní ruch
 

 
 

V I. kole může žadatel podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Cílem programu v souladu s koncepcí rozvoje cestovního ruchu je podpora rozvoje cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace, rozvoj produktů pro cestovní ruch, zkvalitňování infrastruktury cestovního ruchu a propagace města. Účelem je zvýšit návštěvnost města, jeho pozitivní vnímání v ČR a zahraničí a navýšení ekonomických přínosů pro město. 

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1.700.000 Kč (pro I. a II. kolo). 

Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci. 

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.

Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailových adresách milena.brezinova@mmhk.cz, iva.simonova@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 291, 731 131 117, 495 707 294, 731 131 154.

 
Zodpovídá: Mgr. Iva Simonová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2021 / 3.11.2021
Zpět na seznam aktualit