Výzva k podávání žádostí o dotace na sportovní akce 2023 - II. kolo

Zájemci o dotace v oblasti sportu mohou do 19.04.2023, v souladu se schváleným dotačním programem, žádat ve II. kole o dotace na sportovní akce 2023.
sportovní akce
 

 
 

Žádosti o dotace na sportovní akce - II. kolo 2023 budou přijímány prostřednictvím Dotačního portálu v období od 03.04.2023 od 8.00 hod. do 19.04.2023 do 17.00 hod. 

Ve II. kole může žadatel podat žádost o dotaci na akce s termínem konání ode dne podání žádosti  do 31.12.2023. Na jeden projekt se podává jedna samostatná žádost.

Bližší informace, včetně kritérií pro hodnocení žádostí, naleznete ve znění schváleného dotačního programu:

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům i manuály pro žadatele naleznete v Dotačním portálu.

  

Další informace v oblasti sportu k získáte na kontaktech radka.coufalova@mmhk.cz, katerina.rozsevacova@mmhk.cz, telefon: 495 707 295 (296).

 
Zodpovídá: Radka Coufalová
Vytvořeno / změněno: 5.4.2023 / 5.4.2023
Zpět na seznam aktualit