Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty pro rok 2022

Odbor životního prostředí informuje zájemce o dotace v oblasti životního prostředí, že na základě schváleného Dotačního programu na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty 2022 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu od 29.11.2021 od 8:00 hodin do 15.12.2021 do 17:00 hodin.
Dotační aktualita
 

 
 

Žadatel může podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1.143.000 Kč.

Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % z celkových nákladů na akci.

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.

Další informace v oblasti životního prostředí  získáte na e-mailové adrese katerina.potuckova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 645.

 
Číslo jednací:
SZ MMHK/204926/2021
Zodpovídá: Ing. Kateřina Potůčková
Vytvořeno / změněno: 23.11.2021 / 23.11.2021 | Zveřejnit od-do: 23.11.2021-23.2.2022
Zpět na seznam aktualit