Žádejte o dotace na kulturní akce 2022 – I. kolo

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace v oblasti kultury, že na základě schváleného Dotačního programu na podporu kultury – kulturní akce 2022 mohou podávat žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu v I. kole od 03.11.2021 od 8:00 hodin do 24.11.2021 do 17:00 hodin.
Dotace_kulturní akce
 

 
 
V I. kole může žadatel podat žádost o dotaci na projekt konaný v období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Cílem podpory je, v souladu s platnou Koncepcí rozvoje kultury města Hradec Králové, zvyšování kvality života ve městě formou podpory rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnosti v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové. 

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2022 je 1.950.000 Kč (pro I. a II. kolo). 

Žádat lze o dotace do výše maximálně 80 % celkových nákladů na akci. 

Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.

Další informace v oblasti kultury získáte na e-mailové adrese ivan.kurtev@mmhk.cz, nebo na telefonních číslech 495 707 298, 724 863 759.

 
Zodpovídá: Mgr. Iva Simonová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2021 / 3.11.2021
Zpět na seznam aktualit