Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Výzva pro podání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programů na rok 2023.
 

 
 
  Vážení žadatelé o dotaci,
   
  nové žádosti  v oblasti školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže podávejte prostřednictvím  dotačního portálu, ve kterém naleznete všechny potřebné informace a dokumenty.


                                        

   Způsob podání žádosti:
   • pouze prostřednictvím dotačního portálu
   • včas, nejpozději poslední den ve stanoveném termínu
   • žádosti podané mimo stanovený termín jsou vyloučeny z dalšího projednávání

   Místo a forma podání žádosti:
          

   Lhůta a termín pro podání žádosti:

   Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2024

   1. kolo (akce konané od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024) od 5.10. 2023 do 1. 11. 2023 do 14:00 hodin.


   2. kolo (akce konané od 1. 7. 2024 do 30. 12. 2024) od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024 do 14:00 hodin


   Finanční vypořádání dotace pro 1. a 2. kolo roku 2023:

   Příjemce je povinen zaslat odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města finanční vypořádání  čerpání a použití dotace nejpozději do 14. 1. 2024.  

   Vypořádání se podává elektronicky prostřednictvím dotačního portálu města Hradec Králové na adrese: http://dotace.mmhk.cz   Podrobnější informace:

   Bc. Radka Volfová

   radka.volfova@mmhk.cz

   tel. 495 707 708

    
   Zodpovídá: Dagmar Dostálová
   Vytvořeno / změněno: 29.9.2022 / 7.9.2023
   Zpět na seznam aktualit