Výzva k podávání žádostí o dotace v dotačním programu Královéhradecká nábřeží 2022

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje pořadatele akcí konaných na Labském nábřeží a náplavce města Hradec Králové, které svým charakterem přispívají k rozšíření kulturního a společenského života města, o termínu podávání žádostí o dotace v cyklu Královéhradecká nábřeží 2022.
Dotační programy
 

 
 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 26.04.2021 schválilo Dotační program Královéhradecká nábřeží 2022

Termín pro podání žádostí prostřednictvím dotačního portálu je od 07.06. od 08:00 hod. do 30.06.2021 do 17:00 hod.


Plné znění schváleného dotačního programu, vzor smlouvy, povinné přílohy, pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům a manuály pro žadatele naleznete na dotačním portále.


Další informace získáte na mailové adrese eva.knotkova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 297.

 
Zodpovídá: Bc. Eva Knotková
Vytvořeno / změněno: 15.6.2021 / 15.6.2021
Zpět na seznam aktualit